Kinderopvang toeslag

In de loop van 2018 besliste de Vlaamse Overheid om het huidige kinderbijslag systeem om te vormen naar het vernieuwde “groeipakket”. Hierdoor krijgen ouders die hun kind laten opvangen door een erkende kinderopvang dat NIET met een inkomsten gerelateerd tarief (kortweg IKT) werkt toch een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Het vernieuwde groeipakket biedt vanaf januari 2019 immers ook een kinderopvangtoeslag aan die maandelijks automatisch bovenop het vernieuwde kinderbijslagtarief wordt bijgeteld. 

 

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

Het bedrag hangt af van duurtijd dat u opvang nodig hebt per dag en werd bepaald als volgt:

  • 3,23 € per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang
  • de helft van dit bedrag (1,61 €) voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang
  • Is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet

Let op: bij een aangevraagde respijtdag of ongewettigde afwezigheid wordt de toeslag eveneens niet uitbetaald.

 

Hoe werkt het?

U als ouder dient hiervoor niets extra’s te ondernemen. De uitbetaling gebeurt immers automatisch door uw kinderbijslagfonds op basis van de gegevens die zij ontvangen van Kind & Gezin. 

  • De kinderopvang bezorgt maandelijks de aanwezigheden van je kind aan Kind en Gezin
  • Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar je kinderbijslagfonds (de uitbetaler)
  • Je uitbetaler zorgt ervoor dat je het bedrag op jouw rekening krijgt

 

Wat betekent dit voor u concreet?

Maandelijks zal de kinderopvang uw het volledige tarief aanrekenen conform de gekozen formule (zie bovenstaande tabel). Echter bij de uitbetaling van uw kinderbijslag zal u bovenop het vernieuwde tarief steeds een toeslag ontvangen à rato de opgevangen dagen in de voorgaande maand. Op die manier betaalt u uiteindelijk slecht 27,77€ bij een volledige dag (full option) i.p.v. 31 € of 25,77 € i.p.v. 29 € indien u voor de light formule kiest. 

Een voorbeeldje:
Uw kindje werd voor 01/01/2019 geboren en komt 3 volledige dagen in de week naar de opvang – de uiteindelijk opvang kost per maand zal daarom berekend worden als volgt:

  • 3d/week = 12d/maand
  • Opvang factuur = 12d x 31 € = 372 € --> dit bedrag wordt via automatische domiciliëring geïnd 
  • Tegemoetkoming kinderopvang toeslag = 12d x 3,23 € = 38,76 € --> dit bedrag wordt u via uw kinderbijslag terugbetaald
  • Uiteindelijke opvangkost = 372 € - 38,76 € = 333,24 € 

Voor meer info over de verschillende tarieven verwijzen wij u graag door naar de website “groeipakket” van de Vlaamse Overheid. 

Open