Privacy

Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Informatie over het kind en zijn thuissituatie blijft binnen het kinderdagverblijf en mag alleen worden uitgewisseld tussen de medewerkers onderling als dat in het belang is van het kind. Dat wil zeggen wanneer we die informatie nodig hebben voor zorg en ontwikkeling van het kind. 

Ouders hebben ten alle tijden het recht om de kindgegevens uit het dossier in te zien op de vestiging. Verslaglegging omtrent het kind in het dossier wordt in beginsel alleen intern gebruikt. Drie maanden nadat het kind de opvang heeft verlaten, worden alle kindgegevens op de vestiging vernietigd. In geval er sprake is van behoefte aan een externe overdracht van gegevens uit het kinddossier, zoals naar ketenpartners of de basisschool, dan geschiedt dit uitsluitend met toestemming van ouders.

Filmen en fotograferen
Het vastleggen van momenten van de dagelijkse kinderopvang in de groepen zijn waardevolle herinneringen voor een kind. De rechten ten aanzien van de privacy van het kind dienen echter wel gewaarborgd te worden. Dat betekent dat:

  • Elke ouder op de hoogte gebracht wordt dat er in de groepen kan worden gefilmd en gefotografeerd.
  • De film en foto’s voor intern gebruik zijn.
  • Wanneer anderen (media) opnamen willen maken de ouders vooraf in kennis worden gesteld.
Open