Diestsebaan 92 | 3290 Diest (Schaffen)
TEL.: +32 (0)13 31 32 23

KDV Tingelinge | Logo

Missie & visie

KDV Tingelinge | Missie & Visie

We wensen de kinderopvang te organiseren in een omgeving die modern geleid en beheerd wordt. Dit volgens een cultuur waar medezeggenschap, overleg, openheid, deskundigheid en permanente kwaliteitsbewaking centraal staan. We streven naar voortdurende dynamiek en vernieuwing. Via deze inhoudelijke samenwerking en ons eigen pedagogisch concept met daaraan de kwaliteitsnormen van Kind en Gezin gekoppeld, streven we ernaar de kwaliteit van de opvang voortdurend te verbeteren, zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen.

De waarden die we hierbij belangrijk vinden zijn:

Vertrouwen en openheid

Wederzijds respect tussen ouders en medewerkers is een belangrijke voorwaarde opdat mensen zich hier thuis zouden voelen. Het basisvertrouwen tussen medewerker en kind en openheid ten opzichte van de ouders zijn eveneens belangrijke elementen om te komen tot een kwalitatieve opvang. Van bij het eerste kennismakingsbezoek tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf krijgen de ouders volledige informatie over hun kind. Het huishoudelijk reglement en de affichering op goed zichtbare plaatsen zijn hierbij hulpmiddelen. De verzorgers zijn zoveel mogelijk beschikbaar voor de ouders.

Kwaliteit

Een kwalitatieve dienstverlening lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogisch handelen. Kwaliteit kan niet zonder geborgenheid en gehechtheid. Deze zijn onmisbare stappen in het verdere ontwikkelingsproces van het kind.

Samenwerking

Kinderopvang is een proces van samen doen. Er is regelmatig tijd voor overleg en men dient respect te hebben voor de mening van anderen.

Respect

Elk leven is uniek en evenwaardig, de inbreng van iedereen is belangrijk. We zorgen dat iedereen makkelijk aan informatie kan komen en stellen ons open voor iedereen.