Diestsebaan 92 | 3290 Diest (Schaffen)
TEL.: +32 (0)13 31 32 23

KDV Tingelinge | Logo

Tarieven

KDV Tingelinge zal vanaf 01/03/2024 volledig omschakelen naar een inkomstengerelateerde (IKT) opvang. Dit wil zeggen dat voor alle bestaande en nieuwe contracten de IKT-prijsbepaling vanaf die datum van toepassing is. Bij een IKT plaats wordt de kostprijs van je opvangplaats niet langer vrij bepaald, maar berekent op basis van het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen. Het IKT-systeem bestaat uit enerzijds de “ouderbijdrage” en anderzijds een bijpassing van Agentschap Opgroeien (dit deel is niet ten laste van de ouders en wordt rechtstreeks tussen Agentschap Opgroeien en KDV Tingelinge geregeld).

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage (of inkomstentarief) is het deel dat de ouders zelf moeten betalen voor hun opvangplaats en wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen. De ouderbijdrage varieert momenteel van 6,00 € tot 33,31 € en kan jaarlijks geïndexeerd worden. De ouderbijdrage dient betaald te worden voor alle gereserveerde opvangdagen (= alle opvangdagen opgenomen in de schriftelijke overeenkomst verminderd met de respijtdagen). De ouderbijdrage is steeds een bedrag voor één opvang dag en dient dan ook vermenigvuldigd te worden met het aantal gereserveerde opvangdagen in de lopende maand. Het bedrag omvat alle basiskosten zoals maaltijden en dranken, werkingskosten, en verzekering en is steeds exclusief bijkomende toeslagen.

Het inkomenstarief is steeds gebaseerd op het recentste aanslagbiljet, uitgegeven door FOD Financiën. Voor ouders die geen geldig Belgisch aanslagbiljet kunnen voorleggen wordt het inkomenstarief berekend op basis van loonfiches of voor beginnend zelfstandigen het fictief loon. In dit geval dien je steeds contact op te nemen met de Kind en Gezin Lijn, +32 78 150 100 voor een correcte berekening.

Het inkomenstarief wordt steeds geattesteerd door een zogenaamd inkomensattest en heeft een geldigheid van 1 jaar.

Meer informatie omtrent het aanvragen van je inkomstenattest vind je terug in ons huishoudelijk reglement of op de website van Agentschap Opgroeien

Opvang duurtijd

In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van wat de kostprijs zou zijn binnen de verschillende verblijf duurtijden (minder dan 5 u, minder dan 11 u en meer dan 11 u opvang/dag). In het onderstaande voorbeeld ziet u een simulatie met een fictief inkomstentarief van 23,00 €/dag.

Verblijfsduur

Tarifering v/h toegekende inkomenstarief

Voorbeeld

Dagopvang van 3 tot 5 u.

60 %

  • Toegekende inkomenstarief = 23,00 €
  • U betaalt in dit geval 13,80 € / dag

Dagopvang van 5 tot 11 u.

100 %

  • Toegekende inkomenstarief = 23,00 €
  • U betaalt in dit geval 23,00 € / dag

Dagopvang van meer dan 11 u.

160 %

  • Toegekende inkomenstarief = 23,00 €
  • U betaalt in dit geval 36,80 € / dag

Waarborg

Bij inschrijving wordt steeds een waarborg betaald. De waarborg wordt steeds teruggestort binnen een periode van 45 werkdagen na het verstrijken van het contract indien het contract volledig is nageleefd. De waarborg wordt echter niet terugbetaald indien 1 van onderstaande regels niet werd gerespecteerd:

  • Je beslist om je contract vroegtijdig en op eigen initiatief stop te zetten.
  • Je een plaats reserveerde in de opvang, maar je gebruikt de plaats uiteindelijk niet
  • Je de facturen niet tijdig betaalt
  • Het kind is voor langer dan 2 maanden onaangekondigd afwezig

In bepaalde specifieke gevallen (b.v. medische urgentie, een oordeel in uw voordeel van Agentschap Opgroeien bij een gemelde klacht of een handhaving) zal de waarborg bij een vroegtijdige verbreking van het contract wel worden terugbetaald.

De prijs van de waarborg is afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar inkomen zoals beschreven in onderstaande tabel.

Supplement type

Duurtijd

Kostprijs / gereserveerde opvang dag

Waarborg
(wordt terugbetaald bij een volledige naleving van het contract)

Belastbaar inkomen gezinsinkomen > 32.464,65 € / jaar (jaarlijkse indexatie)

250,00 €

Belastbaar inkomen gezinsinkomen < 32.464,65 € / jaar (jaarlijkse indexatie)

50,00 €

Supplementen en extra kosten

De IKT-regelgeving laat supplementen op het basis-inkomenstarief toe. De tarifering van de supplementen zijn wettelijk bepaald en begrensd door Agentschap Opgroeien en zijn onderhavig aan jaarlijkse indexeringen.

Supplement type

Duurtijd

Kostprijs / gereserveerde opvang dag

Administratieve kost facturatie

4,20 € / maand

Luiers & verzorgingsproducten

Hele dag (+5 u opvang)

1,75 € / opvangdag

Halve dag (-5 u opvang)

1,05 € / opvangdag

Extra luier bij gebruik van eigen luiers

0,50 € / stuk

Afvalverwerking luiers
(ook voor luiers die om medische redenen van thuis worden meegebracht)

Hele dag (+5 u opvang)

0,35 € / opvangdag

Halve dag (-5 u opvang)

0,20 € / opvangdag

Specifieke dieetvoeding [1]
(bv. Bij een voedselallergie)

0,50 € / maaltijd

Boete te laat ophalen (na 18.30 u.) [2]

Belastbaar inkomen gezinsinkomen > 32.464,65 € / jaar (jaarlijkse indexatie)

7,50 € / begonnen kwartier

Belastbaar inkomen gezinsinkomen < 32.464,65 € / jaar (jaarlijkse indexatie)

5,00 / begonnen kwartier

Onaangekondigde afwezigheid van je kind

Indien er nog respijtdagen beschikbaar zijn

Respijtdag

Indien er geen respijtdagen meer beschikbaar zijn

-5 u = 60% v/h inkomenstarief

-11 u = 100% v/h inkomenstarief

+11 u = 160% v/h inkomenstarief

[1] Een dieetmaaltijd kan enkel besteld worden bij vertoon van een medisch attest.

[2] Deze toeslag wordt steeds aangerekend, behalve bij dwingende redenen. Deze dwingende redenen zijn o.a. medische noodsituaties of onvoorziene omstandigheden op weg van de woon- of werkplaats naar het kinderdagverblijf. De ouders verwittigen in dergelijk geval steeds KDV Tingelinge van de laattijdigheid. Gebruikelijke files worden niet beschouwd als onvoorziene omstandigheden.

Kortingen

In bepaalde specifieke gevallen is het mogelijk dat er een korting op het inkomsten tarief wordt verrekend. Het is dus in uw eigen belang om de aanvraag van uw inkomstenattest zo volledig en correct mogelijk in te vullen. 

Eventuele kortingen worden steeds rechtstreeks verrekend in het inkomstentarief bij de aanvraag van het inkomstenattest. 

KDV Tingelinge kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien er foutieve gegevens verstrekt worden aan Agentschap Opgroeien tijdens de aanvraag van het attest.

Korting type

Opmerking

Kostprijs / gereserveerde opvang dag

Korting vanaf je tweede kind

Heb je minstens 2 kinderen ten laste?

3,76 € / kind

Korting voor een meerling

Heb je minstens 1 meerling?

3,76 € / kind